Оқу қызықты

Тарих сабақтары

Нарықтық экономика. Еңбек өнімділігі

Бейне-файлдарды өңдеуге қабылдау

Экономикадан алғашқы таныстыру

Менеджер мамандығы жөнінде алғашқы таныстыру

«Вирустарға шолу» презентациясы

ҚР кәсіпкерлік 

Жаднама. Word-та формулалармен жұмыс істеу

Жаднама. Интернет желісіндегі негізгі жұмыстар

Жаднама. Exel-ге кестелерді қосу 

Жаднама. Word-қа кестелерді қосу

Химия пәнінен тәжірибе. Перманганат калийдің ертіндісімен этиленнің өзара әрекеттестігі

Химиядан пәнінен тәжірибе. Ақырғы көмірсутектердің сапалы құрамын белгілеу 

Химия пәнінен тәжірибе. Этиленді алу және оның жануы

Химия пәнінен тәжірибе. Метанды алу

Химия пәнінен тәжірибе. Метанның перманганат калий ерітіндісіне және бромды суға байланысы

Химия пәнінен тәжірибе. Қатты көмірсутектердің жануы

Химия пәнінен тәжірибе. Метанның жануы

Химия пәнінен тәжірибе. Сұйық алкандардың жануы

Химия пәнінен тәжірибе. Этиленнің бромды сумен өзара әрекеттесуі