Оқу құралдары

«Байланыстың желілік құрылыстары» пәні

Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар

Бақылау жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулар

Курстық жобалауды орындауға әдістемелік нұсқаулар

"Деректерді беру желілері"  пәні

Бақылау жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулар

"Байланыс желілері және коммутация жүйлері" пәні

Бақылау жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулар
Лекциялар 


"Радиотехника және антенна негіздері " пәні

Бақылау жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулар


"Электроника және схемотехника негіздері " пәні

Бақылау жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулар
Курстық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар


" МПС және цифрлық құрылғылар" пәні

Курстық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

«Байланыстың цифрлық желілері
» пәні 

Курстық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

«Электр тізбектерінің теориясы» пәні

Қысқаша әдістемелік нұсқаулары бар бақылау тапсырмалары

                                         «Байланыстың техникалық құралдары пәні

Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша  әдістемелік нұсқаулар

                                      «Коммутацияның цифрлық жүйелері» пәні
Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша  әдістемелік нұсқаулар
                               
                                        «Электр байланысының басқарушы комплекстері»
пәні

Қысқаша әдістемелік нұсқаулары бар бақылау тапсырмалары