Оқытушылар

«Көлік» арнайы пән комиссиясы

Байгутанов Орал Еркенұлы

Байгутанов Орал Еркенұлы

Карасаева Ольга Владимировна

Карасаева Ольга Владимировна

Жания Камила Жаниевна

Жания Камила Жаниевна

Кожиков Саян Ныгметуллаұлы

Кожиков Саян Ныгметуллаұлы

Шандакбаева Бакытнур Кайырлыхановна

Шандакбаева Бакытнур Кайырлыхановна

Мухаметкалиева Айтолкын Айтмухамбетовна

Мухаметкалиева Айтолкын Айтмухамбетовна

Султанова Мадина Канатбекқызы

Султанова Мадина Канатбекқызы

Кухаева Айнур Нуржанқызы

Кухаева Айнур Нуржанқызы

«ЕТ және БҚ» арнайы пән комиссиясы

Аккасканова Айжан Далелхановна

Аккасканова Айжан Далелхановна

Токпалинова Анара Асылбекқызы

Токпалинова Анара Асылбекқызы

Торопова Ирина Ивановна

Торопова Ирина Ивановна

Косик Наталья Анатольевна

Косик Наталья Анатольевна

«ТҚ, AT және байланыс» арнайы пән комиссиясы

Кондратьева Любовь Константиновна

Кондратьева Любовь Константиновна

Серикбаев Ерсултан Есболович

Серикбаев Ерсултан Есболович

Айткенова Алия Асетовна

Айткенова Алия Асетовна

Искаков Ренат Хакимұлы

Искаков Ренат Хакимұлы

Ткаченко Николай Иванович

Ткаченко Николай Иванович

Балтабаева Дина Камалиденовна

Балтабаева Дина Камалиденовна

Исаенко Василий Васильевич

Исаенко Василий Васильевич

Жетибаева Макпал Махашевна

Жетибаева Макпал Махашевна

Денешынықтыру және АӘД арнайы пән комиссиясы

Садовник Алексей Алексеевич

Садовник Алексей Алексеевич

Кандыбаев Иван Иванович

Кандыбаев Иван Иванович

Жангазинова Сауле Женисовна

Жангазинова Сауле Женисовна

Ковалёв Юрий Ильич

Ковалёв Юрий Ильич

Айғазинов Халел Иринғайұлы

Айғазинов Халел Иринғайұлы

Бабич Валентин Федорович

Бабич Валентин Федорович

Тілдер пәндерінің комиссиясы

Ахметова Шәмшібану Махметқызы

Ахметова Шәмшібану Махметқызы

Жумадилова Гульден Кайратовна

Жумадилова Гульден Кайратовна

Омарова Куралай Аманжоловна

Омарова Куралай Аманжоловна

Досчанова Бахытгуль Казбекқызы

Досчанова Бахытгуль Казбекқызы

Куршакова Марина Владимировна

Куршакова Марина Владимировна

Якимов Александр Степанович

Якимов Александр Степанович

Жалпы білім беретін пәндердің комиссиясы

Бектурганов Шайхыскак Толеуұлы

Бектурганов Шайхыскак Толеуұлы

Жангазина Балшакар Тускенқызы

Жангазина Балшакар Тускенқызы

Абенова Баян Аубакирқызы

Абенова Баян Аубакирқызы

Камкина Елена Викторовна

Камкина Елена Викторовна

Жалпы кәсіптік пәндердің комиссиясы

Наталья Юрьевна Барукина

Наталья Юрьевна Барукина

Крутоус Виталий Васильевич

Крутоус Виталий Васильевич

Шаймарданова Айнур Кайырлыханқызы

Шаймарданова Айнур Кайырлыханқызы

Буланович Ирина Анатольевна

Буланович Ирина Анатольевна

Казанская Ольга Викторовна

Казанская Ольга Викторовна

Ержанова Дина Ерболатовна

Ержанова Дина Ерболатовна

Жукова Наталья Александровна

Жукова Наталья Александровна

Жаканова Дамегуль Жаканқызы

Жаканова Дамегуль Жаканқызы

Рамазанова Улмекен Абайқызы

Рамазанова Улмекен Абайқызы

Каббасов Бакдаулет Дюсембынович

Каббасов Бакдаулет Дюсембынович

Кәсіптік бөлім оқытушылары

Мельник Эллина Сергеевна

Мельник Эллина Сергеевна

Абдразакова Асель Олжабаевна

Абдразакова Асель Олжабаевна

Обласов Иван Сергеевич

Обласов Иван Сергеевич

Терехов Геннадий Васильевич

Терехов Геннадий Васильевич

Мулярчик Татьяна Антоновна

Мулярчик Татьяна Антоновна

Баяхметова Каирпану Сайлаубаевна

Баяхметова Каирпану Сайлаубаевна

Терехова Людмила Викторовна

Терехова Людмила Викторовна

Грицанчук Татьяна Анатольевна

Грицанчук Татьяна Анатольевна

Егимбаева Шакарпану Сайлаубаевна

Егимбаева Шакарпану Сайлаубаевна

Рабканова Антонина Игнатовна

Рабканова Антонина Игнатовна

Тулепов Амантай Галимович

Тулепов Амантай Галимович

Жилькова Ольга Владимировна

Жилькова Ольга Владимировна

Карташова Татьяна Николаевна

Карташова Татьяна Николаевна

Карашашева Светлана Шампатовна

Карашашева Светлана Шампатовна

Кенжебаев Кайрат Кузаирович

Кенжебаев Кайрат Кузаирович

Курочкина Нина Владимировна

Курочкина Нина Владимировна