Мамандықтар туралы

Колледж келесі мамандықтар бойынша әзірлеуді жүзеге асырып жатыр:

№р/с

Шифр

Мамандықтар

Оқу мерзімі

1.

140900 0

« Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы»

(140905 3 техник-жолшы-құрылысшы)

3 ж. 10 ай,

2 ж. 10 ай

2.

110800 0

« Темір жолдың жылжымалы құрамдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету» (110821 3 электромеханик)

3 ж., 10 ай,

 2 ж. 10 ай

3.

141000 0

«Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу және пайдалану» (141001 3 техник – құрылысшы)

3 ж. 6 ай,

2 ж. 6 ай

4.

130400 0

«Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» (130404 3 техник – программист)

3 ж. 10 ай,

2 ж. 10 ай

5.

130400 0

« Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру » (130403 3 техник)

2 ж., 6 ай,

3 ж., 6 ай

6.

130500 0

«Ақпараттық жүйелер» (техник)

мамандыққа оқуға

қабылданбайды

7.

130600 0

«Радиоэлектроника және байланыс» (130609 3 байланыс бойынша техник)

1 ж. 10 ай.,

2 ж. 10 ай

8.

130300 0

«Темір жол қозғалысында автоматика, телемеханиканы басқару» (130304 3 электромеханик)

3 ж. 10 ай,

2 ж. 10 ай

9.

051800 0

«Есеп және аудит» 

(экономист- бухгалтер)

мамандыққа оқуға

қабылданбайды

10.

120300 0

«Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қохзғалысты басқару» (120305 3 техник)

2 ж. 10 ай,

3 ж. 10 ай