АККРЕДИТАЦИЯ

Біздің колледж 2017 жылдың 7.12 күнінен 9 желтоқсан күндері аралығында аккредитациядан  өтті жәнехалықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредитация сертификатын алды.

Аккредитация – ол аккредитация органы белгілеген стандарттар мен  критерийлерге сәйкестігін құптау мақсатында жоғары оқу орнының тұтастай іс-әрекетін немесе жекеше білім беретін бағдарламаларының сапасын  бағалайтын процесс.

Стандарттар мен критерийлерді әр аккредиттеу органы өздігінен анықтайды. Аккредитацияның келесі түрлерін ажыратады:

Институционалдық аккредитация – ол білім беретін мекеменің тұтастай аккретидациясын өткізу болып табылады.

 Мамандандырылған аккредитация  – кәсіптік білім беретін бағдарламалардың аккредитациясы деп аталады.

        

Аккредитацияның  рәсімін  колледждің білім беретін бағарламасының халықаралық стандартқа сәйкестігін бағалау мәніне «Аккредитациялау және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің» ішкі эксперттік комиссиясы өткізді.