Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек. Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев "...қазіргі қазақстандық үшін үш тілді меңгеру - бұл өз игілігінің міндетті шарты,Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұл қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикадағы табысты интеграция тілі» туралы айтады. Бүгінде шет тілін білу үлкен ақпараттар мен инновациялар ағынымен үлкен жаһандық әлемге терезе ашады. Шетел тілін меңгеру әлемнің үздік университеттерінде шетелде оқуға мүмкіндік береді және планетаның алдыңғы қатарлы елдерінде тәжірибе жинақтау мүмкіндігін береді.

Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатын жүзеге асыру үшін "Колледжде көптілді білім беруді дамытудың 2018-2022 жылдарға арналған бағдарламасы" әзірленді. Бағдарлама колледжде білім берудің құрылымы, мазмұны мен технологияларындағы өзгерістерді қамтитын ресурстар мен мерзімдер бойынша өзара байланысты іс-шаралар кешені болып табылады. Бағдарламаны іске асыру білім алушылар мен оқытушылар құрамы үшін үздік білім беру ресурстары мен технологияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді, коммуникативтік және кәсіби құзыреттілікті дамытуды қамтамасыз етеді. Бағдарлама колледжде білім беру жүйесін одан әрі жаңғыртуды көздейді. Бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесінде колледжде көптілді оқыту моделі жүзеге асырылады.

2018-2022 жылдарға арналған көптілді білім беру бағдарламасы

Көптілді білім беруді енгізу және іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары