Қабылдау жоспары

Павлодар көлік және коммуникациялар
колледжіне  2017-2018 оқу  жылына оқуға  
ҚАБЫЛДАУ ЖОСПАРЫ
 
Шифр, мамандықты атауы
біліктіліктің атауы  
барлығы
күндізгі бөлім
сыртқы бөлім
9 сынып негізінде
11 сынып негізінде
бюджет
ақылы
о.і. мем. тілде
бюджет
о.і. мем. тілде
1
1306000 Радиоэлектроника және байланыс
130609 3  байланыс технигі
85
75
10
25
25
 
25
 
2
1303000 Көлікте автоматика, телемеханика және басқару 
130304 3 электрмеханик
40
30
10
25
5
 
 
 
3
1203000 Темір жол көлігіндегі қозғалысты басқаруды және тасымалдауды ұйымдастыру
120301 2  теміржол стансасы бойынша 4 және 5 разрядты кезекшісі 
25
25
0
 
 
 
25
 
4
120309 3  тасымалдауды ұйымдастырушы техник
35
25
10
 
25
 
 
 
5
1410000Автомобиль жолдары  мен аэроалаңдар құрылысы және оны пайдалану
141001 3 техник-құрылысшы 
40
30
10
25
5
30
 
 
6
1409000  "Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы" 
140905 3 техник-құрылысшы
35
25
10
 
 
 
25
25
7
1108000 Теміржолдар жылжымалы құрамына қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу
110818 3 техник-электрмеханик
35
25
10
 
 
 
25
 
8
1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
130403 3  техник
30
30
0
25
5
 
 
 
9
0518000   Есеп  және  аудит
 051803 3  бухгалтер-экономист
10
0
10
 
 
 
 
 
 
Барлығы  
 
335
265
70
100
65
30
100
25